Žádost o poskytnutí informací týkajících se 5 ks staveb pro reklamu v k. ú. Hloubětín