Žádost o poskytnutí informací týkajících se 3 staveb pro reklamu umístěných v k. ú. Střížkov