Žádost o poskytnutí informací týkající se zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a související předpisy, v platném znění