Žádost o poskytnutí informací týkající se staveb pro reklamu (2 ks), umístěných na pozemku parc. č. 2087/1, k.ú. Vysočany