Žádost o poskytnutí informací týkající se stavby pro reklamu (1 ks), umístěné na pozemku parc. č. 3924/1, k.ú. Vysočany