Žádost o poskytnutí informací týkající se reklamních nosičů na pozemku parc. č. 500/18, v k. ú. Hrdlořezy