Žádost o poskytnutí informací týkající se provozu nepovolené ubytovny v objektu č.p. 918, ul. Novovysočanská 2d, Praha 9, na pozemcích parc. č. 1915/34 a 1915/35, k.ú. Vysočany