Žádost o poskytnutí informací o všech vydaných správních dokumentech souvisejících s akcí revitalizace veřejného prostranství na pozemku parc. č. 500/10 v k. ú. Střížkov