Žádost o poskytnutí informací o převodu nemovitosti mezi MČ Praha 9 a STRM beta a.s. vlastněnou ORCO property group