Žádost o poskytnutí informace – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 12/2017 za MČ Praha 9