Žádost o poskytnutí informace ve věci – zveřejnění kontribučních smluv a dalších dohod