Žádost o poskytnutí informace ve věci – zaslání kopie písemného vyjádření k bodu 22. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 9, konaného dne 25. 9. 2018