Žádost o poskytnutí informace ve věci - zaslání kolaudačního rozhodnutí sp. zn. S MCP09/013139/2021/OVÚR/Fri, čj. MCP09/062332/2021/OVÚR/Fri