Žádost o poskytnutí informace ve věci zaslání investičních plánů MČ Praha 9