Žádost o poskytnutí informace ve věci vyhrazeného parkování pro společnost Bamak Reality