Žádost o poskytnutí informace ve věci všech zahájených řízení týkajících se územních rozhodnutí, územních souhlasů a stavebních povolení zahájených v období 11. 2. 2016 – 3. 4. 2017, na pozemcích parc. č.. 1751/1, 1751/6, 1761/1, 1762/1 a 1762/29 v k.