Žádost o poskytnutí informace ve věci uzavření manželství v přímém ohrožení života