Žádost o poskytnutí informace ve věci statistiky matrik