Žádost o poskytnutí informace ve věci sdělení výsledných cen, za které byly prodány bytové jednotky v rámci výběrového řízení na prodej bytů z MČ Praha 9 v lednu 2017