Žádost o poskytnutí informace ve věci sdělení a specifikaci účelových komunikací nacházejících se na pozemcích parc. č. 1207/221, 1207/17, 1207/238, 1207/8 a 1952 v k. ú. Vysočany