Žádost o poskytnutí informace ve věci - rozhodnutí ÚMČ Praha 9, Odboru životního prostředí č.j. MCP09/059669/2022 z dne 26. 4. 2022