Žádost o poskytnutí informace ve věci - pronájem pozemků a příspěvky kynologickým organizacím