Žádost o poskytnutí informace ve věci privatizace bytového majetku