Žádost o poskytnutí informace ve věci poskytnutí seznamu všech zakázek, kde MČ Praha 9 či jí vlastněné firmy byly plátcem