Žádost o poskytnutí informace ve věci – počet vydaných povolení k umístění herního prostoru typu kasino