Žádost o poskytnutí informace ve věci plánované stavby Bytového domu pro seniory v k. ú. Vysočany