Žádost o poskytnutí informace ve věci neprůjezdnosti ulic Novoborská a Českolipská pro autobusovou linku 151 z důvodu zřízení parkovacích stání