Žádost o poskytnutí informace ve věci - nahlížení do spisu