Žádost o poskytnutí informace ve věci interní směrníce pro zakázky