Žádost o poskytnutí informace ve věci důvodové zprávy k převodu vlastnictví bytové jednotky