Žádost o poskytnutí informace ve věci dotačního řízení v letech 2015 - 2018