Žádost o poskytnutí informace v kolika případech uhradila MČ Praha 9 vlastníkům pozemků při uplatnění nároku z jejich strany z titulu bezdůvodného obohacení a jaká byla průměrná náhrada, kterou MČ Praha 9 uhradila vlastníkům pozemků