Žádost o poskytnutí informace v jaké fázi se nachází akce "Naučná stezka Amerika - vysuté přemostění stezky"