Žádost o poskytnutí informace týkající se zprávy o výsledcích finančních kontrol