Žádost o poskytnutí informace týkající se změny územního plánu Z 2048/00