Žádost o poskytnutí informace týkající se výběrových řízení pro posouzení a hodnocení nabídek k veřejným zakázkám