Žádost o poskytnutí informace týkající se výběrového řízení na prodej čtyř jednotek - garáží na pozemku parc. č. 3215/7, k.ú. Libeň