Žádost o poskytnutí informace týkající se užívání pozemku p. č. 1425 v k. ú. Hloubětín