Žádost o poskytnutí informace týkající se umístění a počtu košů se sáčky na psí exkrementy