Žádost o poskytnutí informace týkající se stavebního záměru "Areál pro seniory Rubeška"