Žádost o poskytnutí informace týkající se staveb pro reklamu na pozemku parc. č. 1686/22 k. ú. Vysočany