Žádost o poskytnutí informace týkající se stavby pro reklamu na pozemku parcela č. 643/17 v k. ú. Prosek