Žádost o poskytnutí informace týkající se stavby pro reklamu na pozemku parcela č. 1915/16 v k. ú. Vysočany