Žádost o poskytnutí informace týkající se stavby pro reklamu na pozemku parcela č. 145/2 v katastrálním území Hrdlořezy