Žádost o poskytnutí informace týkající se stavby pro reklamu na pozemku parc. č. 559 v k. ú. Vysočany