Žádost o poskytnutí informace týkající se stavby pro reklamu na pozemku parc. č. 500/30, k.ú. Hrdlořezy