Žádost o poskytnutí informace týkající se stavby pro reklamu na pozemku parc. č. 21/1, k.ú. Vysočany