Žádost o poskytnutí informace týkající se stavby pro reklamu na pozemku parc. č. 14/1 k. ú. Vysočany