Žádost o poskytnutí informace týkající se stavby pro reklamu na pozemku parc. č. 11/4 v k. ú. Hrdlořezy