Žádost o poskytnutí informace týkající se statistiky ve věci kácení dřevin a náhradní výsadby